Bài tập toán cao cấp tập 3 : Phép Tính Giải Tích nhiều biến số

Tác giả : Nguyễn Đình Trí
  • Lượt đọc : 2.878
  • Kích thước : 4.47 MB
  • Số trang : 500
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.974
  • Số lượt xem : 9.185
  • Đọc trên điện thoại :
cuốn bài tập đi kèm lý thuyết tập 3 về giải tích hàm nhiều biến.
đây là bộ giáo trình toán phần đại cương rất nổi tiếng ở các trường đại học tự nhiên

Thuộc bộ sách