Bài tập toán cao cấp tập 2 : Phép Tính Giải Tích Một Biến Số

Tác giả : Nguyễn Đình trí
  • Lượt đọc : 1.832
  • Kích thước : 5.92 MB
  • Số trang : 272
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.644
  • Số lượt xem : 7.543
  • Đọc trên điện thoại :
Đây là tập tiếp theo của cuốn giáo trình toán cao cấp đang được dạy ở các trường đại học kỹ thuật, tự nhiên và Trung Học Chuyên Nghiệp.
Nội dung của tập 2 này là bài tập của cuốn lý thuyết tập 1
số thực, hàm số một biến số thực, đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số, các định lí về giá trị trung bình, nguyên hàm và tích phân bất định, tích phân xác định, chuỗi số.

Thuộc bộ sách