Tạp chí Toán Học và Tuổi trẻ số 475 tháng 1 năm 2017

Thể loại: Toán Học
  • Lượt đọc : 300
  • Kích thước : 7.53 MB
  • Số trang : 44
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 62
  • Số lượt xem : 1.100
  • Đọc trên điện thoại :
số 475 phát hành tháng 01 năm 2017.
Một tạp chí toán học nổi tiếng của tiếng của Việt Nam, đã trải qua biết bao nhiêu thế hệ học sinh chuyên toán đã đọc qua tạp chí này rồi.

Thuộc bộ sách