Hàm số biến số thực (Cơ sở giải tích hiện đại)

Tác giả : Nguyễn Định
  • Lượt đọc : 838
  • Kích thước : 2.88 MB
  • Số trang : 258
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 367
  • Số lượt xem : 3.096
  • Đọc trên điện thoại :
Hàm số biến số thực (Cơ sở giải tích hiện đại)
Giáo trình dùng cho sinh viên khoa toán các trường đại học
Cuốn sách này trình bày các kiến thức cơ sở của giải tích hiện đại từ những khái niệm ban đầu của không gian mêtric, không gian tôpô, lý thuyết độ đo và tích phân Lebesgue. Qua thực tế và kinh nghiệm giảng dạy, tác giả chọn nội dung tối thiểu về giải thích cho sinh viên khoa toán.