Giáo trình Vi Sinh Vật Học

Tác giả : Lê Huy Chính
  • Lượt đọc : 2.407
  • Kích thước : 83.33 MB
  • Số trang : 400
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 4.103
  • Số lượt xem : 18.468
  • Đọc trên điện thoại :
Cùng với những tiến bộ vượt bậc của Vi Sinh vật học, trong thời gian gần đây, Vi sinh y học cũng đạt được những thành tựu to lớn; vì vậy trong cuốn bài giảng vi sinh y học xuất bản lần này, chúng tôi đã cố gắng chọn lọc những nội dung cơ bản và mới của vi sinh y học hiện đại và thực tế ở Việt Nam.

Cuốn sách này phục vụ chủ yếu cho sinh viên các trường Đại học Y. Tuy vậy, ngoài những kiến thức cơ bản, cần thiết cho một bác sĩ đa khoa; phần chuyên đề các vi sinh vật gây bệnh, những vi sinh vật mới xuất hiện, gây nên những bệnh trầm trọng; thu hút sự quan tâm của cả thế giới (SÁ, cúm gia cầm, Ebola..) cũng đã được đưa vào sách xuất bản lần này.