Đồ gá cơ khí và tự động hoá

Tác giả : Trần Văn Địch
  • Lượt đọc : 493
  • Kích thước : 2.68 MB
  • Số trang : 171
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 305
  • Số lượt xem : 2.179
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Đồ gá cơ khí và tự động hoá trên điện thoại
Trong cơ khí trang bị công nghệ có vai trọng quan trọng và góp phần mang lại hiệu quả kinh tế - Kỹ thuật tốt cho qua strinhf chế tạo sản phẩm cơ khí . Xác định lựa chọn thiết kế và tính toán trang bị hợp lý là nội dung chuyên môn chính trong khâu chuẩn bị công nghệ cho quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm cơ khí.
Tài liệu này được biên soạn với mục đích chính là dùng làm tài liệu học tập cho môn đồ gá theo chương trình đào tạo kỹ sư cơ khí hệ đại học và cao đẳng kỹ thuật . Nội dung cuốn sách này tập trung trình bày phương pháp tính toán và thiết kế đồ gá máy cắt kim loại trên cơ sở kết hợp vận dụng kiến thức và kinh nghiệm của cá môn học khác thuộc lĩnh vực chuyên môn cơ khí chế tạo máy, góp phần đảm bảo và nâng cao hiệu quả kinh tế của nghành cơ khí , phù hợp với điều kiện sản xuất hiện tại và xu hướng phát triển tất yếu.

Sách bao gồm 6 chương sẽ trình bày từ những khái niệm sơ khai đến việc tính toán hợp lý và tạo ra các đồ gá chuẩn xác và hợp lý , bên dưới đây là một số trang về tài liệu .

Thuộc bộ sách