Hướng dẫn lắp đặt Điện nhà

Tác giả : Trần Duy Phụng
  • Lượt đọc : 489
  • Kích thước : 11.76 MB
  • Số trang : 244
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 462
  • Số lượt xem : 3.115
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn hướng dẫn thực hành Thiết kế lắp đặt điện nhà có nội dung bao gồm hai phần chính : Lý thuyết cơ sở và hướng dẫn thực hành,
Phần 1 : Lý thuyết cơ sở bao gồm 9 chương trình bày các nội dung về an toàn điện, vật liệu, khí cụ điện, các loại đèn điện v.v...
Phần 2 : Hướng dẫn thực hành bao gồm 28 phiếu hướng dẫn, mỗi phiếu hướng dẫn một nội dung thực hành cụ thể