Giáo Trình Miễn Dịch Dị Ứng Học Cơ Sở

Tác giả : Vũ Minh Thục
  • Lượt đọc : 225
  • Kích thước : 114.52 MB
  • Số trang : 569
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 255
  • Số lượt xem : 1.637
  • Đọc trên điện thoại :
“Giáo trình Miễn dich – Dị ứng hoc cơ sở ” được tập thể tác giả biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học môn Miễn dịch – Dị ứng ở các trường Đại học Y, Đại học Dược, Đại học Khoa học Tự nhiên, v.v…

Sách còn là tài liệu tham khảo đối với cán bộ giảng dạy và là tài liệu học tập cần thiết đối với sinh viên.

Hiện nay những tài liệu trong nước về lĩnh vực dị ứng học cơ sở còn rất ít, vì vậy cuốn sách này cung cấp những kiến thức cơ bản và cập nhật vế Miễn dịch – dị ứng học, một môn còn rất mới so với các môn khác.

Sách gồm 11 chương là những tài liệu được các tác giả sử dụng giảng dạy Đại học và Sau Đại học trong nhiều năm nay, các tác giả đã kiến tạo lại một cách có hệ thông, lựa chọn các thông tin cần và đủ giúp ích cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh trong học tập và nghiên cứu.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn “Giáo trình Miễn dịch – Dị ứng học cơ sở” cùng bạn đọc.