Cơ Sở Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động

Tác giả : Nguyễn Văn Hòa
  • Lượt đọc : 256
  • Kích thước : 2.67 MB
  • Số trang : 216
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 132
  • Số lượt xem : 1.744
  • Đọc trên điện thoại :
Điều khiển và một lĩnh vực quan trọng đối với đời sống xã hội, của nền kinh tế quốc dân, của khoa học kỹ thuật, của nền công nghiệp v.v..
Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động và một phần nội dung cơ bản nhất của lý thuyết điều khiển tự động, Nó là một trong các môn được giảng dạy cho hầu hết các lớp kỹ sư và kỹ sư thực hành không phải huyên nghành về điều khiển tự động