Học Nghề Thú Y

Tác giả : Phạm Sỹ Lăng
  • Lượt đọc : 448
  • Kích thước : 4.25 MB
  • Số trang : 213
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 235
  • Số lượt xem : 2.465
  • Đọc trên điện thoại :
Năm năm gần đây, một số dịch bệnh nguy hiểm đã phát sinh và diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, gây tổn thất kinh tế cho đàn gia sức, gia cầm, đôi khi rất nghiêm trọng, trong đó phải kể đến : Dịch cúm gia cầm, dịch tai xanh ở lợn...
Để khắc phục tình hình trên, cơ quan nông nghiệp sẽ phối với hội nông dân việt nam và tổng cục dạy nghề đào tạo cho 2 triệu nông dân trong đó đặc biệt là chú trọng đến nghề thú y
Mục Lục :
Chương 1 : Đại cương về nghề thú y
Chương 2 : Chuẩn đón và phòng bệnh cho vật nuôi.
Chương 3 : Một số kỹ thuật thực hành thú y
...
Chương 7 : Vắc xin và thuốc thú y