Kỹ Thuật Chăn Nuôi Vịt Ngan Trong Nông Hộ

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Nguyễn Văn Bắc
  • Lượt đọc : 384
  • Kích thước : 31.70 MB
  • Số trang : 56
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 101
  • Số lượt xem : 1.311
  • Đọc trên điện thoại :
Kỹ thuật chăn nuôi vịt ngan trong nông hộ là tài liệu tập huấn cho nông dân do Hợp phần Chăn nuôi Gia súc nhỏ. Tài liệu tập huấn này được xây dựng dựa trên các khóa tập trung có sự tham gia của các nhóm hộ nông dân chăn nuôi theo nguyên tắc đào tạo không chính quy cho người lớn, vừa học vừa thực hành. Tài liệu này được sử dụng vừa để tập huấn cho những nông dân tham gia chăn nuôi gà trong nông hộ, vừa để đào tạo các tập huấn viện, những người sẽ chịu trách nhiệm tập huấn cho nông dân. Tài liệu tập trung vào các kỹ thuật chăn nuôi vịt, ngan qui mô nhỏ trong nông hộ. sử dụng nguồn thức ăn sắc có ở địa phương, tận dụng phế phẩm trong nông nghiệp có bổ sung thêm một ít thức ăn giàu đạm.

Thuộc bộ sách