Giáo trình di truyền và chọn giống thủy sản

Tác giả : Phạm Thanh Liên
  • Lượt đọc : 2
  • Kích thước : 17.13 MB
  • Số trang : 156
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 28
  • Số lượt xem : 764
  • Đọc trên điện thoại :
Trong thực tế, nghiên cứu di truyền trên các loài cá nuôi ít được quan tâm hơn các khía cạnh dinh dưỡng, quản lý sức khỏe và chất lượng nước. Nhiều người nuôi cả cho rằng, di truyền chỉ là lĩnh vực dành cho các nhà khoa học, nhưng họ lại quan tâm nhiều đến sự suy giảm chất lượng con giống một vấn đề có liên quan đến di truyền. Vì vậy, giáo trình này được biên soạn với mục đích giúp cho sinh viên thủy sản, những nhà quản lý trại giống tương lai, (i) nhận thức được di truyền là cơ sở khoa học của việc chọn giống, một việc làm thường xuyên của người quản lý trại giống; (ii) thấy rõ di truyền không phải là một lĩnh vực khó hiểu và chỉ dành riêng cho những nhà di truyền học; và (iii) hiểu rõ chất lượng giống thủy sản phụ thuộc nhiều vào các chương trình sinh sản và làm thế nào quản lý được chất lượng cả nuôi. Với mục đích trên, các khái niệm cơ bản về di truyền cổ điển, di truyền quần thể, di truyền số lượng đến di truyền phân tử được trình bày ngắn gọn, cô đọng; song song đó là các minh họa, thí dụ được trích dẫn trực tiếp từ các kết quả nghiên cứu, phát hiện trên cả và động vật thủy sản khác.
Giáo trình này không chỉ là tài liệu học tập dành riêng cho sinh viên đại học các ngành Nuôi trồng thủy sản và Bệnh học thủy sản mà còn là tài liệu tham khảo cần thiết cho sinh viên và học viên Cao học các ngành học khác có liên quan đến nuôi và quản lý nguồn lợi thủy sản. Ngoài ra, đây cũng là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lý giống và nguồn lợi thủy sản.
Giáo trình biên soạn lần đầu chắc không tránh khỏi những thiếu sót, các tác giả rất mong nhận được sự góp ý của sinh viên và các độc giả để giáo trình được cải tiến, hoàn thiện hơn.