Giáo trình cơ sở kỹ thuật môi trường

Tác giả : Tăng Văn Đoàn
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 19.41 MB
  • Số trang : 184
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 39
  • Số lượt xem : 765
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn giáo trình Cơ sở Kỹ thuật môi trường được biên soạn theo để cương môn học chính thức của Trường Đại học Xây dựng, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sinh thái học, bảo vệ môi trường, khai thác sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời còn là tài liệu tham khảo rất tốt cho các kỹ sư và cán bộ chuyên ngành.
Cuốn sách này do PGS. Tăng Văn Đoàn và PGS. TS. Trần Đức Hạ biên soạn.
Giáo trình được dùng để giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng và các trường dạy nghề. Khi sử dụng sách, chúng ta căn cứ vào yêu cầu cụ thể, vào tính chất đặc thù của từng ngành, nghề, vận dụng chọn lọc linh hoạt, có thể tinh giảm bớt các nội dung đi sâu để phù hợp với đối tượng học viên.
Trọng tâm của giáo trình là những vấn đề kỹ thuật môi trường như ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường không khí, ô nhiễm nước và bảo vệ môi trường nước, ô nhiễm đất và bảo vệ môi trường đất.
Để đảm bảo tính khoa học và sự cân đối giữa các chương, thuận tiện trong việc phân bố học trình, học phần theo tinh thần cải cách giáo dục, giáo trình được chia làm 4 chương:
Chương 1: Khái niệm cơ bản về sinh thái học và bảo vệ môi trường.
Chương 2: Ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường không khí.
Chương 3: Ô nhiễm nước và bảo vệ nguồn nước.
Chương 4: Ô nhiễm đất và các loại ô nhiễm khác.
Phân công biên soạn như sau:
PGS. Tăng Văn Đoàn biên soạn chương 2 và các mục 4-3; 44; 4-5 của chương 4.
PGS. TS. Trần Đức Hạ biên soạn chương 1; 3 và các mục 4–1; 4–2 của chương 4.
Các tác giả xin cảm ơn GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng; GS.TS. Trần Ngọc Chấn; GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ đã đóng góp nhiều ý kiến trong quá trình biên soạn.