Giáo trình kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Tác giả : Đỗ Tất Lượng
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 28.30 MB
  • Số trang : 290
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 43
  • Số lượt xem : 710
  • Đọc trên điện thoại :
Chi phí vật liệu và kết cấu xây dựng chiếm tỷ trọng rất cao (khoảng 70- 80%) trong tổng chi phí xây dựng của công trình xây dựng. Khối lượng đầu tư xây dựng càng tăng thì nhu cầu vật liệu, kết cấu xây dựng càng lớn. Để nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm vật liệu và kết cấu xây dựng cần có nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó việc nâng cao cơ sở lý luận về kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng là vấn đề rất cần thiết và có vai trò vô cùng quan trọng.
Hiện nay các tài liệu có liên quan trực tiếp đến các vấn đề nêu trên còn rất ít và cũng chưa được hệ thống, đồng bộ. Để góp phần khắc phục tình trạng này, chúng tôi đã biên soạn cuốn “Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng". Cuốn sách gồm 12 chương
Chương 1: Doanh nghiệp và hình thành doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
Chương 2: Đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư trong sản xuất vật liệu xây dựng
Chương 3: Phân bố doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
Chương 4: Sản phẩm vật liệu xây dựng và đánh giá hiệu quả của vật liệu, kết cấu xây dựng thay thế
Chương 5: Những vấn đề nổ kinh tế công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng
Chương 6: Kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
Chương 7: Tổ chức cung ứng và sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
Chương 8: Quản lý lao động trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
Chương 9: Quản lý vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
Chương 10: Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
Chương 11: Quản trị chất lượng và tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng
Chương 12: Giá thành sản phẩm và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng

Cuốn sách do TS Đỗ Tất Lượng chủ biên. Tập thể các giảng viên của bộ môn Kinh tế xây dựng, Trường Đại học Xây dựng cùng tham gia biên soạn gồm:
TS Đỗ Tất Lượng biên soạn các chương 1, 3, 4, 6, 8, 10 và 12
TS Vũ Kim Yến biên soạn chương 2
TS Đinh Văn Khiên Liên soạn chương 5
TS Phạm Xuân Anh biên soạn chương 7 và 9
Tỷ Trần Văn Tấn biên soạn chương 11
Cuốn sách có mục đích trước hết là phục vụ công tác đào tạo, đồng thời là tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu và quản lý sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và các lĩnh vực có liên quan.