Giáo trình giáo dục học mầm non

Tác giả : Nguyễn Thị Hòa
  • Lượt đọc : 4
  • Kích thước : 72.99 MB
  • Số trang : 247
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 30
  • Số lượt xem : 727
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình giáo dục học mầm non trên điện thoại
Giáo trình Giáo dục học mầm non được biên soạn theo chương trình đào tạo cử nhân hệ đại học chuyên ngành Giáo dục mầm non của các Trường Đại học Sư phạm.
Giáo trình bao gồm hai phần và phần phụ lục:
Phần thứ nhất: Những vấn đề chung của Giáo dục học mầm non (gồm 8 chương).
Phần thứ hai: Tổ chức các hoạt động Giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non và chuẩn bị cho trẻ vào lớp một (gồm 7 chương).
Giáo trình Giáo dục học mầm non kế thừa, tiếp nối những công trình nghiên cứu và giáo trình Giáo dục học mầm non trước đó. Đồng thời, giáo trình cập nhật với xu thế phát triển của khoa học Giáo dục mầm non thế giới, trong khu vực và trong nước nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên hệ cử nhân đại học chuyên ngành Giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay.
Chúng tôi chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các bạn đồng nghiệp. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý xây dựng của bạn đọc để có thể tiếp tục hoàn thiện trong những lần tái bản sau.