Bài Tập Vật Lí 11 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Văn Biên
  • Lượt đọc : 19
  • Kích thước : 20.32 MB
  • Số trang : 118
  • Đăng lúc : 7 tháng trước
  • Số lượt tải : 1.771
  • Số lượt xem : 4.571
  • Đọc trên điện thoại :
Các em học sinh thân mến!

Bài tập Vật lí 11 là sách được biên soạn kèm theo sách giáo khoa Vật lí 11, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, nhằm giúp các em học tốt hơn môn Vật lí.

Sách gồm hai phần:

Phần A: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Phần này là các đề bài tập được viết theo sát nội dung của từng bài, từng chương trong sách giáo khoa Vật lí 11. Trong mỗi bài, các bài tập được sắp xếp theo mức độ từ dễ đến khó, bắt đầu là các bài tập trắc nghiệm, tiếp theo là các bài tập tự luận.

Phần B: HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN

Phần này hướng dẫn và đưa ra lời giải của tất cả các bài tập trong sách. Các em hãy cố gắng tự tìm ra cách giải các bài tập trong sách trước khi đọc phần hướng dẫn.

Chúc các em học tốt và ngày càng yêu thích môn Vật lí.

Các tác giả

Thuộc bộ sách