Sách Giáo Viên Chuyên Đề Học Tập Ngữ Văn 11 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Bùi Mạnh Hùng
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 24.90 MB
  • Số trang : 86
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 77
  • Số lượt xem : 910
  • Đọc trên điện thoại :
Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 – Sách giáo viên là tài liệu hướng dẫn dành cho GV dạy học Chuyên đề học tập Ngữ văn 11, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cuốn sách này được biên soạn theo định hướng nhất quán với Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 – Sách giáo viên, vì vậy, các thầy cô sẽ nhận thấy bên cạnh một số nội dung mới đáp ứng theo yêu cầu của CT còn có nhiều ý tưởng và thông tin quen thuộc, tạo thuận lợi trong việc tổ chức dạy các chuyên đề học tập lớp 11 theo hướng dẫn, góp phần phát huy hiệu quả của những kinh nghiệm mà thầy cô đã tích luỹ được.

Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 – Sách giáo viên gồm hai phần: Hướng dẫn chung và Hướng dẫn dạy học các chuyên đề cụ thể. Phần Hướng dẫn chung nêu yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học các chuyên đề Ngữ văn lớp 11 theo quy định của CT, giới thiệu cấu trúc của các chuyên đề, trình bày một số lưu ý khi sử dụng sách và tổ chức hoạt động dạy học các chuyên đề. Phần Hướng dẫn dạy học các chuyên đề cụ thể vừa có những hướng dẫn cụ thể, ti mi vừa tạo không gian sáng tạo cho GV trong tổ chức dạy học các chuyên đề.

Tuy là nội dung dạy học nâng cao theo định hướng nghề nghiệp nhưng các chuyên đề ở Ngữ văn lớp 11 chủ yếu nhằm giúp HS hình thành và phát triển kĩ năng tìm tòi, nghiên cứu; vì vậy, cần tổ chức dạy học theo nguyên tắc linh hoạt tuỳ thuộc vào đối tượng HS và điều kiện dạy học của từng vùng miền, giúp HS có thể hoàn thành các chuyên đề tuỳ theo khả năng và điều kiện học tập của các em.

Tổ chức dạy học chuyên đề nhằm thực hiện mục tiêu dạy học phân hoá có thể coi là một trong những đổi mới có tính thách thức nhất của môn Ngữ văn theo CT giáo dục phổ thông 2018. Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 – Sách giáo viên sẽ giúp các thầy cô có công cụ hữu hiệu để hoá giải những khó khăn mà việc dạy học chuyên đề đặt ra.

Chúc các thầy cô thành công!

CÁC TÁC GIẢ

Thuộc bộ sách