Bài Tập Hoá Học 11 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Đặng Xuân Thư
  • Lượt đọc : 10
  • Kích thước : 21.43 MB
  • Số trang : 138
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 1.666
  • Số lượt xem : 5.415
  • Đọc trên điện thoại :
Để việc học tập đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần phải hiểu thấu đáo những gì mình học được, từ đó mới có thể ghi nhớ và vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề trong thực tiễn đời sống. Làm thế nào để tự mình biết được các em đã hiểu đúng các khái niệm, nguyên lí, các tính chất và sự chuyển đổi giữa các chất, mối quan hệ giữa tinh chất và ứng dụng của chất,... đã học hay chưa?

Cùng với hệ thống câu hỏi trong sách giáo khoa Hoá học 11, sách Bài tập Hoá học 11 được biên soạn nhằm mục đích cung cấp thêm cho các em các câu hỏi đánh giá ở các bậc nhận thức khác nhau và hướng dẫn các em cách phân tích câu hỏi, cách trình bày một câu hỏi sao cho đủ ý và dễ hiểu, qua đó giúp các em phát triển năng lực đặc thù bộ môn, năng lực tự học cùng các năng lực chung mà mỗi người cần phải trang bị làm hành trang cho cuộc sống.

Sách Bài tập Hoá học 11 được chia làm hai phần

Phần I. Câu hỏi và bài tập: cung cấp hệ thống câu hỏi được thiết kế từ dễ đến khó theo thang bậc đánh giá Blooms nhằm mục đích giúp các em ôn luyện, củng cố kiến thức đã học trong sách giáo khoa.

Phần II. Đáp án và hướng dẫn giải: cung cấp đáp án và hướng dẫn giải một số câu hỏi khó, qua đó các em có thể tự đánh giá được kết quả học tập, từ đó có biện pháp điều chỉnh kịp thời, giúp nâng cao hiệu quả học tập.

Chúc các em thành công!

Các tác giả

Thuộc bộ sách