936 Bài Tập Trắc Nghiệm Số Phức Ôn Thi THPT Quốc Gia

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Minh Phúc
  • Lượt đọc : 412
  • Kích thước : 5.67 MB
  • Số trang : 266
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 152
  • Số lượt xem : 1.268
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc 936 Bài Tập Trắc Nghiệm Số Phức Ôn Thi THPT Quốc Gia trên điện thoại
MỤC LỤC
PHẦN 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
PHẦN 2. SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN ( 453 CÂU)
A – BÀI TẬP ( 260 CÂU)
B – HƯỚNG DẪN GIẢI
C – BÀI TẬP TỰ LUYỆN ( 193 CÂU)
PHẦN 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC BÀI TẬP TÌM SỐ PHỨC THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN (256 CÂU)
A – BÀI TẬP (130 CÂU)
B – HƯỚNG DẪN GIẢI
C – BÀI TẬP TỰ LUYỆN (126 CÂU)
PHẦN 4. BIỂU DIỄN HÌNH HỌC CỦA SỐ PHỨC, TÌM TẬP HỢP ĐIỂM (227 CÂU)
A – BÀI TẬP (138 CÂU)
B – HƯỚNG DẪN GIẢI
C – BÀI TẬP TỰ LUYỆN (89 CÂU)