555 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 9

Thể loại: Lớp 9 ;Giáo dục
Tác giả : Tạ Thị Thúy Anh
  • Lượt đọc : 300
  • Kích thước : 83.65 MB
  • Số trang : 159
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 313
  • Số lượt xem : 2.738
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách “555 câu hỏi trắc nghiệp lịch sử lớp 9” do tác giả Tạ Thị Thúy Anh biên soạn, cung cấp cho các em học sinh lớp 9 một cách tổng thể các câu hỏi trắc nghiệm, bám sát theo các nội dung trong chương trình sách giáo khoa lịch sử lớp 9, nhằm giúp các em nắm vững các kiến thức trọng tâm, các mốc lịch sử cốt lõi.

Cuốn sách này được bao gồm 2 phần:

Phần I Câu hỏi trắc nghiệm.
Phần II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi trắc nghiệm.