Tài Liệu Luyện Thi THPT Quốc Gia Bộ Câu Hỏi Từ Các Đề BGD 2020

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Tiêu Phước Thừa
  • Lượt đọc : 410
  • Kích thước : 7.24 MB
  • Số trang : 360
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 122
  • Số lượt xem : 1.925
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC

1 Bài toán chỉ sử dụng P hoặc C hoặc A 5
2 Bài toán kết hợp P, C và A 6
3 Nhị thức newton 7
4 Tính xác suất bằng định nghĩa 9
5 Tính xác suất bằng công thức cộng 12
6 Tính xác suất bằng công thức nhân 13
7 Tính xác suất kết hợp công thức nhân và cộng 13
8 Nhận diện cấp số cộng 15
9 Tìm hạng tử cấp số cộng 15
10 Giới hạn dãy số 16
11 Giới hạn hàm số 16
12 Bài toán tiếp tuyến 17
13 Bài toán quãng đường vận tốc gia tốc 20
14 Xét tính đơn điệu dựa vào công thức 20
15 Xét tính đơn điệu dựa vào công thức 24
16 Tìm điều kiện để hàm số đơn điệu 32
17 Ứng dụng tính đơn điệu vào giải phương trình, hệ phương trình, bất phương trình 37
18 Cực trị hàm số cho bởi công thức 52
19 Tìm cực trị dựa vào bbt, đồ thị 55
20 Tìm m để hàm số đạt cực trị tại 1 điểm x0 cho trước 65
21 Tìm m để hàm số, đồ thị hàm số bậc ba có cực trị thỏa mãn điều kiện 67
22 Tìm m để hàm số, đồ thị hàm số trùng phương có cực trị thỏa mãn đk 68
23 Tìm m để hàm số, đồ thị hàm số các hàm số khác có cực trị thỏa mãn điều kiện 70
24 Giá trị nhỏ nhất, Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 71
25 Giá trị nhỏ nhất, Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng 78
26 Ứng dụng Giá trị lớn nhất, Giá trị nhỏ nhất, toán thực tế 79
27 Bài toán xác định các đường tiệm cận của hàm số (không chứa tham số) hoặc biết bbt, đồ thị 83
28 Bài toán xác định các đường tiệm cận của hàm số có chứa tham số 90
29 Bài toán liên quan đến đồ thị hàm số và các đường tiệm cận 92
30 Câu hỏi lý thuyết về tiệm cận 92
33 Biện luận nghiệm phương trình 102
34 Sự tương giao của hai đồ thị (liên quan đến tọa độ giao điểm) 105
35 Điểm đặc biệt của đồ thị hàm số 108
36 Lũy thừa 110
37 Tập xác định hàm số lũy thừa 111
38 Tính giá trị biểu thức chứa lô-ga-rít 112
39 Biến đổi, rút gọn, biểu diễn biểu thức chứa lô-ga-rít 113
40 So sánh các biểu thức lô-ga-rít 119
41 Tập xác định của hàm số mũ hàm số logarit 120
42 Tính đạo hàm hàm số mũ, hàm số lô-ga-rít 122
43 Khảo sát sự biến thiên và đồ thị của hàm số mũ, lô-ga-rít 124
44 Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức chứa hàm mũ, hàm lô-ga-rít 126
45 Bài toán thực tế về hs mũ, logarit 127
46 Lý thuyết tổng hợp hàm số lũy thừa, mũ, lô-ga-rít 131
47 Phương trình cơ bản 131
48 Đưa về cùng cơ số 134
49 Đặt ẩn phụ 138
50 Dùng phương pháp hàm số đánh giá 142
51 Toán thực tế 152
52 Bất phương trình cơ bản 154
53 Đưa về cùng cơ số 155
54 Đặt ẩn phụ 156
55 Toán thực tế 156
56 Sử dụng định nghĩa-tính chất cơ bản 156
57 Dùng phương pháp nguyên hàm từng phần 163
58 Tích phân cơ bản 164
59 Phương pháp đổi biến 169
60 Phương pháp từng phần 171
61 Hàm đặc biệt hàm ẩn 173
62 Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đồ thị 180
63 Bài toán thực tế sử dụng diện tích hình phẳng 194
64 Thể tích giới hạn bởi các đồ thị (tròn xoay) 197
65 Thể tích tính theo mặt cắt s(x) 201
66 Toán thực tế 201
67 Xác định các yếu tố cơ bản của số phức 205
Câu 21: Biểu diễn hình học cơ bản của số phức 209
69 Thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân số phức 213
70 Xác định các yếu tố cơ bản của số phức qua các phép toán 214
71 Bài toán quy về giải phương trình, hệ phương trình nghiệm thực 218
72 Bài toán tập hợp điểm số phức 220
73 Phép chia số phức 223
74 Phương trình bậc hai với hệ số thực 225
75 Phương trình quy về bậc hai 228
76 Phương pháp hình học 228
77 Phương pháp đại số 229
78 Xác định góc giữa hai đường thẳng (dùng định nghĩa) 230
79 Xác định góc giữa mặt phẳng và đường thẳng 231
80 Xác định góc giữa hai mặt phẳng 234
81 Góc giữa 2 véctơ, 2 đường thẳng trong hình lăng trụ, hình lập phương 238
82 Khoảng cách điểm đến đường mặt 241
83 Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau 248
84 Xác định số đỉnh, cạnh, mặt bên của một khối đa diện 252
85 Phân chia, lắp ghép các khối đa diện 252
86 Phép biến hình trong không gian 253
87 Diện tích xung quanh diện tích toàn phần 254
88 Tính thể tích các khối đa diện 254
89 Tỉ số thể tích 276
90 Các bài toán khác(góc, khoảng cách, ) Liên quan đến thể tích khối đa diện 279
91 Toán thực tế 281
92 Cực trị 282
93 Thể tích khối nón, khối trụ 285
94 Diện tích xung quanh, toàn phần, độ dài đường sinh, chiều cao, bán kính … 289
95 Khối tròn xoay nội tiếp, ngoại tiếp khối đa diện 295
96 Bài toán thực tế về khối nón, khối trụ 297
97 Bài toán sử dụng định nghĩa, tính chất, vị trí tương đối 300
98 Khối cầu ngoại tiếp khối đa diện 300
99 Toán tổng hợp về mặt cầu 305
100 Tìm tọa độ điểm, véc-tơ liên quan đến hệ trục oxyz 308
101 Tích vô hướng và ứng dụng 312
102 Phương trình mặt cầu (xác định tâm, bán kính, viết pt mặt cầu đơn giản, vị trí tương đối hai mặt cầu, điểm đến mặt cầu, đơn giản) 312
103 Các bài toán cực trị 316
104 Tích có hướng và ứng dụng 320
105 Xác định vectơ pháp tuyến 321
106 Viết phương trình mặt phẳng 323
107 Tìm tọa độ điểm liên quan đến mặt phẳng 332
108 Các bài toán khoảng cách 333
109 Các bài toán xét vị trí tương đối 333
110 Các bài toán cực trị 334
111 Xác định vtcp 335
112 Viết phương trình đường thẳng 337
113 Tìm tọa độ điểm liên quan đường thẳng 345
114 Khoảng cách 347
115 Vị trí tương đối 347
116 Tổng hợp mặt phẳng đường thẳng mặt cầu 349
117 Các bài toán cực trị 355
118 Ứng dụng phương pháp tọa độ 358