Chinh Phục Câu Hỏi Lý Thuyết Sinh Học Theo Chủ Đề

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Phan Khắc Nghệ
  • Lượt đọc : 2.120
  • Kích thước : 4.69 MB
  • Số trang : 249
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.095
  • Số lượt xem : 6.512
  • Đọc trên điện thoại :
Mục lục

Chủ đề 1. Cơ sở vật chất di truyền ở cấp phân tử.

Chủ đề 2. Nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể.

Chủ đề 3. Quy luật di truyền

Chủ đề 4. Di truyền quần thể, ứng dụng di truyền học vào chọn giống, di truyền người

Chủ đề 5. Bằng chứng tiến hoá và các thuyết tiến hóa

Chủ đề 6. Nhân tố tiến hoá

Chủ đề 7. Các cơ chế cách li và sự hình thành loài mới.

Chủ đề 8. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất

Chủ đề 9. Cá thể và quần thể sinh vật

Chủ đề 10. Quần xã sinh vật.

Chủ đề 11. Các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái

Chủ đề 12. Chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái