Bài Tập Trắc Nghiệm Tích Phân Hàm Ẩn

Thể loại: Giáo dục
Tác giả : Đặng Việt Đông
  • Lượt đọc : 394
  • Kích thước : 2.28 MB
  • Số trang : 97
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 62
  • Số lượt xem : 1.261
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Bài Tập Trắc Nghiệm Tích Phân Hàm Ẩn trên điện thoại
MỤC LỤC

DẠNG 1: ÁP DỤNG ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT NGUYÊN HÀM
DẠNG 2: ÁP DỤNG ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT, GIẢI HỆ TÍCH PHÂN
DẠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN
TÍCH PHÂN HÀM ẨN ĐỔI BIẾN DẠNG 1
TÍCH PHÂN HÀM ẨN ĐỔI BIẾN DẠNG 2
TÍCH PHÂN HÀM ẨN ĐỔI BIẾN DẠNG 3
TÍCH PHÂN HÀM ẨN ĐỔI BIẾN DẠNG 4
TÍCH PHÂN HÀM ẨN ĐỔI BIẾN DẠNG 5
TÍCH PHÂN HÀM ẨN ĐỔI BIẾN DẠNG 6
DẠNG 4: PHƯƠNG PHÁP TỪNG PHẦN