Ăn cỗ với ai

Một anh đi ăn cỗ cưới ở làng bên, cứ gục đầu gắp không để ý đến ai. Khi anh ta về, chị vợ bảo:
- Hôm nay mình ngồi ăn có những ai?
Anh ta thản nhiên đáp:
- Cũng chả biết nữa! Khi tôi ngẩng đầu lên thì họ đã ra về cả rồi.

Bình luận