Tập bài giảng Luật tố tụng hành chính Việt Nam

Tác giả : Lê Thị Bích Chi
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 52.38 MB
  • Số trang : 508
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 44
  • Số lượt xem : 614
  • Đọc trên điện thoại :
Nhằm cung cấp thêm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và bạn đọc, đặc biệt là đối tượng độc giả là các sinh viên chuyên ngành luật, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Tập bài giảng Luật tố tụng hành chính Việt Nam của tác giả Lê Thị Bích Chi.
Nội dung cuốn sách đề cập đến những vấn đề lý luận về tài phần, tài phần hành chính, Luật tố tụng hành chính, vụ án hành chính, các nguyên tắc của Luật tố tụng hành chính Việt Nam. Về thẩm quyền xét xử hành chính của tòa án nhân dẫn theo loại việc theo cấp, vùng: xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện, hay việc chuyển vụ án cho tòa án khác, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền. nhập hoặc tách vụ án hành chính. Về người tiến hành tố tụng hành chính như cơ quan tiến hành tố tụng; cá nhân tiến hành tố tụng: từ chối thay đổi người tiến hành tố tụng hành chính: thủ tục từ chối tiến hành tổ tụng hoặc đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng. Về người tham gia tố tụng hành chính và vai trò của Thủ tướng Chính phủ trong tố tụng hành chính. Về các biện pháp khẩn cấp tạm thời: chứng minh và chứng cứ; cấp, tống đạt thông báo văn bản tố tụng. Về khởi kiện, điều kiện khởi kiện, trả lại đơn khởi kiện, thụ lý so thẩm, chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính và việc áp dụng pháp luật khi giải quyết các vụ án hành chính. Về những quy định chung trong xét xử sơ thẩm, thủ tục tiến hành phiên tòa sơ thẩm. thẩm quyền của hội đồng xét xử sơ thẩm và việc tiến hành sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính. Về thủ tục giải quyết khiếu kiện của danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; thủ tục xét xử phúc thẩm vụ án hành chính; thủ tục xét lại bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật thủ tục thi hành bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính; khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính. Các quy định pháp luật sử dụng trong cuốn sách này được cập nhật đến ngày 31-7-2013.