Hóa Học Hữu cơ - Tập 2

Tác giả : Đặng Như Tại
  • Lượt đọc : 7
  • Kích thước : 45.95 MB
  • Số trang : 731
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 300
  • Số lượt xem : 2.287
  • Đọc trên điện thoại :
Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức và hóa học hữu cơ ở bậc đại học, chung tôi biên soạn giáo trình Hóa học Hữu cơ gồm hai tập, mỗi tập có 10 chương
Nội dung tập 1 đề cập đến các chương Đại cương về hóa học hữu co, Hidrocacbon no Hidrocacbon không nó: Hidrocacbon thơm : Dầu mở và khi thiên nhiên, Hoa học lập thử - Phương pháp phố và cấu tạo hợp chất hữu cơ. Dản xuất halogen của hidrocacbon. Hợp chất cơ nguyên tô: Ancol phenol va the
Nội dung tập 2 gồm các chương : Andehit và xeton . Axit cacboxylic và dần xuất. Hợp chất hữu cơ chưa nut, Hóa học enol và ion enolat. Hợp chất đi vòng. Cacbohidrat, Amino axit peptit và protein ; Phan tich tổng hợp luc: Sterot vanloit; Thuốc chữa bệnh từ hợp chất hữu cơ
Giáo trình này được dùng làm tại liệu học tập cho sinh viên các trưởng đại học, cho học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên về hóa học, nó cũng được dùng làm tài liệu cho con bộ giảng dạy đại học, căn bộ nghiên cứu, giáo viên các trường phổ thông học sinh chuyển hóa và những ai quan tâm đến hóa học hữu cơ
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp đã đóng góp nhiều ý kiến quí báu cho bản thảo. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng chắc chắn sách còn có những chỗ chưa làm hài lòng bạn đọc. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp xây dựng để nội dung sách ngày càng hoàn thiện hơn.