150 thuật ngữ văn học

Tác giả : Lại Nguyên Ân
  • Lượt đọc : 43
  • Kích thước : 107.65 MB
  • Số trang : 488
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 315
  • Số lượt xem : 2.467
  • Đọc trên điện thoại :
Trong vòng mươi năm trở lại đây tôi có tham gia biên soạn thuật ngữ văn học trong một vài công trình tập thể: có cuốn đã xuất bản (Từ điển thuật ngữ văn học. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1992: Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội tại bản, 1998, 2000, 2002), có cuốn đến nay vẫn còn chưa ra mắt.
Nhận thấy số mục từ mình biên soạn đã khá nhiều, tôi muốn tập hợp chúng lại thành một cuốn sách riêng. Ý định của tôi, ngay từ đầu đã được nhà nghiên cứu lão thành Đỗ Đức Hiểu cổ vũ.
Cuốn sách này gồm khoảng trên 150 thuật ngữ văn học. Số lượng thuật ngữ ở đây quả là còn xa mới bao quát được toàn bộ các bình điện, các cấp độ, các sắc thải, dù ở mức khái lược, của một loại hiện tượng văn hoá nhân bản đặc sắc và vô cùng phong phủ là văn học và các chuyên ngành nghiên cứu nó. Những mục từ đã soạn và đưa vào đây cũng chưa mang tính hệ thống hoa chặt chẽ. Tuy vậy, từng mục từ, dưới một thuật ngữ cụ thể với các hàm nghĩa chứa đựng trong đó, luôn luôn có tính độc lập tương đối. Ở phương diện này, cuốn sách có thể có ích cho sinh viên, giáo viên, giảng viên và nhà nghiên cứu mới vào nghề.
Nội dung các kiến thức trình bày trong các mục từ, nếu có phần nào là kết quả tìm tòi của chính người soạn, cũng ở mức hết sức ít ỏi. Còn lại, phần chủ yếu là các kiến thức được lựa chọn, biên soạn, biên dịch từ một số sách lý luận, nghiên cứu của các tác giả người Việt hoặc người nước ngoài, bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Nga, trong số đó đảng kể nhất là các cuốn Từ điển bách khoa văn học (Moskva, 1987), Từ điển mỹ học (Moskva, 1989)...