Sổ Tay Sinh Học

Tác giả : Matthew Brown
  • Lượt đọc : 20
  • Kích thước : 76.46 MB
  • Số trang : 529
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 315
  • Số lượt xem : 1.328
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sổ tay này được biên soạn để giúp bạn hoàn thiện các kiến thức chính về môn Sinh học. Hãy coi đây là cuốn sổ tay của một bạn học giỏi môn Sinh học ở trong lớp. Người bạn độ biết hết mọi thứ và có thể diễn giải kiến thức một cách rõ ràng, dễ hiểu và chính xác.
Xuyên suốt các chương trong cuốn sách này bạn sẽ tìm thấy những nội dung quan trọng được giải thích một cách dễ hiểu, có liên quan chặt chẽ với nhau. Lý thuyết tế bào, cách hoạt động của vi khuẩn và virus, thế giới các loài nắm, giới động vật, hệ thống cơ quan và các bộ phận trên cơ thể của con người, và nhiều hơn thế nữa. Tất cả sẽ được trình bày qua ngôn ngữ giúp bạn dễ hiểu.