Lược khảo Văn Học - Những vấn đề tổng quát

Tác giả : Nguyễn Văn Trung
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 40.20 MB
  • Số trang : 129
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 105
  • Số lượt xem : 653
  • Đọc trên điện thoại :
Bộ sách này được biên soạn chủ đích là nhằm gửi tới những sinh viên bắt đầu bước vào ngưỡng của Đại Học mà tôi phụ trách hướng dẫn về Văn-Học Tổng-Quát ở Trường Đại- Học Văn Khoa để đề nghị với họ một vài cách đặt vấn đề và thứ đưa ra một vài hướng phân tách những vấn đề đó.
Bị gò bó trong chủ đích đã đặt ra, nên lôi trình bày không khỏi đôi khi nói tới những điều thường mà độc giả đã biết hay nhắc đi nhắc lại với cái giọng giảng dạy, nghĩa là có tính cách giáo khoa.
Thủ nhận như thể rồi, nếu tài liệu này được hân hạnh vào tay bạn, tôi không ngần ngại xin bạn bỏ qua sự hạn chế trên mà chính tác giả có thể thoát khỏi ở những nơi khác để đón nhận trong một tinh thần đối thoại những cố gắng suy nghĩ của một người vẫn ước muốn tự đặt cho mình một kỷ luật đồng thời cũng là một lý-tưởng là phải tìm kiếm không ngừng, bằng cách tự phủ nhận, bất mãn với quãng đường mình vừa qua và có như thế mãi mãi.