Sổ tay Đại số

Tác giả : Jason Wang
  • Lượt đọc : 15
  • Kích thước : 77.73 MB
  • Số trang : 642
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 375
  • Số lượt xem : 1.514
  • Đọc trên điện thoại :
Qua từng chương trong cuốn sách, các bạn sẽ tìm thấy những khái niệm quan trọng đều được diễn giải một cách dễ hiểu và có liên quan chặt chẽ với nhau. Phương trình và bất phương trình tuyển tinh, thống kê và xác suất hàm số, phân tích nhân tử, giải và vẽ đồ thị phương trình bậc hai đều được trình bày qua ngôn ngữ giúp bạn có thể dễ dàng hiểu được.
Đây là cuốn sách Đại số dành cho những học sinh từ trung bình đến khá giỏi.