Logic học

Tác giả : Tô Duy Hợp
  • Lượt đọc : 402
  • Kích thước : 5.49 MB
  • Số trang : 308
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 199
  • Số lượt xem : 1.588
  • Đọc trên điện thoại :
Logic học là môn khoa học đã và đang được giảng dạy phổ biến tại các trường đại học và cao đẳng. Nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh cho xuất bản cuốn sách Logic học của PGS. TS. Tô Duy Hợp và TS. Nguyễn Anh Tuấn.
Công trình khoa học được biên soạn trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu khoa học ở trong và ngoài nước về logic học. Đồng thời với kinh nghiệm giảng dạy lâu năm trong lĩnh vực này, các tác giả đã cố gắng biên soạn, sắp xếp chương mục một cách khoa học, cung cấp cho bạn đọc không chỉ những tri thức cơ bản, mà còn một số vấn đề có tính chất chuyên sâu.
Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách và mong nhận được ý kiến đóng góp phê bình của bạn đọc.