Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn toán 12 trung học phổ thông

Thể loại: Lớp 12 ;Toán Học
Tác giả : Nguyễn Chín Em
  • Lượt đọc : 5
  • Kích thước : 25.35 MB
  • Số trang : 4545
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 63
  • Số lượt xem : 871
  • Đọc trên điện thoại :
PHẦN I GIẢI TÍCH & ĐẠI SỐ
CHƯƠNG 1 ỨNG DỤNG ĐẠO HÀMĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
CHƯƠNG 2 HÀM SỐ LŨY THỪAHÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
CHƯƠNG 3 NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂNVÀ ỨNG DỤNG
CHƯƠNG 4 SỐ PHỨC

PHẦN II HÌNH HỌC
CHƯƠNG 1 KHỐI ĐA DIỆN
CHƯƠNG 2 MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁPTỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

PHẦN III ĐỀ THI THQG