Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân 12

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Mai Văn Bính
  • Lượt đọc : 26.866
  • Kích thước : 5.38 MB
  • Số trang : 122
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 9.237
  • Số lượt xem : 65.620
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 12 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm 10 bài đầy đủ lý thuyết về công dân trong đời sống, pháp luật …

Mục lục Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 12 :

Bài 1. Pháp luật và đời sống

Bài 2. Thực hiện pháp luật

Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống

Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản

Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ

Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân

Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

Thuộc bộ sách