Sách Giáo Khoa Ngữ Văn 12 Tập 2

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Phan Trọng Luận
  • Lượt đọc : 29.148
  • Kích thước : 9.45 MB
  • Số trang : 218
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 10.715
  • Số lượt xem : 74.604
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 12 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm hai tập cung cấp đầy đủ kiến thức tóm tắt, phân tích, nghị luận,…

Mục lục Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 12 :

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 12 Tập 2

Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)
Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học
Nhân vật giao tiếp
Vợ Nhặt (Kim Lân)
Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi
Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)
Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam)
Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)
Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học
Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)
Thực hành về hàm ý
Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng)
Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)
Thực hành về hàm ý (tiếp theo)
Thuốc (Lỗ Tấn)
Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận
Số phận con người (M. Sô-lô-khốp)
Ông già và biển cả (Hê-Minh-Uê)
Diễn đạt trong văn nghị luận
Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)
Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)
Phát biểu tự do
Phong cách ngôn ngữ hành chính
Văn bản tổng kết
Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
Ôn tập phần làm văn
Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ
Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2
Kiểm tra tổng hợp cuối năm Lớp 12

Thuộc bộ sách