Nhập Môn Giải Tích

Thể loại: Toán Học
Tác giả : Đặng Đình Áng
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 23.87 MB
  • Số trang : 129
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 127
  • Số lượt xem : 1.365
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách này ghi lại giáo trình Cơ Sở Giải Tích đã được dùng trong nhiều chục năm cho sinh viên năm thứ hai chương trình Cử Nhân Toán Học của Đại Học Khoa Học Sài Gòn, Đại Học Sư Phạm, Đại Học Tổng Hợp và hiện được dùng cho sinh viên Cử Nhân Toán của Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh. Nó trình bày một số khái niệm căn bản của Tôpô và ứng dụng trong Giải Tích.
Sinh viên đọc cuốn sách này lần đầu đối với chương 0, chỉ cần ghi lại nội dung định lý Heine-Borel-Weierstrass và hệ luận của nó (tạm bỏ qua các chứng minh). Chương 1 về Đường Thẳng Thực, chương 2 về Không Gian Mêtrúc và Hàm Số Liên Tục là hai chương căn bản mà sinh viên nên đọc kỹ trước khi sang các chương tiếp theo. Mỗi chương chứa một số bài tập, những bài tập này gắn liền với lý thuyết. Phần cuối của cuốn sách dành cho bài tập, khoảng 120 bài thuộc trình độ khác nhau và hầu hết các bài tập là có hướng dẫn.
Mặc dầu đối tượng độc giả khi viết cuốn sách là sinh viên Toán, song ranh giới giữa Toán Học và nhiều ngành khoa học khác ngày càng không rõ ràng và các ứng dụng của Toán ngày càng gia tăng. Vì vậy, cuốn sách cũng có thể dùng cho nhiều đối tượng độc giả ngoài ngành Toán như sinh viên Tin Học, Cơ Học, Vật Lý (đặc biệt là Vật Lý Lý Thuyết) v.v...