Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế - Phần 1: Đại số tuyến tính

Tác giả : Nguyễn Huy Hoàng
  • Lượt đọc : 222
  • Kích thước : 1.92 MB
  • Số trang : 143
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 74
  • Số lượt xem : 936
  • Đọc trên điện thoại :
Tiếp theo cuốn bài tập “Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, do Nhà xuất bản Thống kê ấn hành năm 2005, lần này chúng tôi cho biên soạn cuốn “Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp cho các nhà kinh tế.
Mục đích của cuốn sách nhằm giúp cho sinh viên có thể tự học tốt môn học, hoặc dùng để ôn tập thi hết bọc phần, thi tuyển sinh đầu vào Sau đại học.
Kết cấu cuốn sách gồm hại phần chính tương ứng với nội dung của giáo trình lý thuyết và cuốn bài tập. Trong mỗi bài học, chúng tôi tóm tắt lại các khái niệm và kết quả cơ bản cùng các ví dụ mẫu. Hướng dẫn phương pháp giải các loại bài tập cụ thể, cuối cùng là các bài tập và đáp số hoặc gợi ý để các bạn tự rèn luyện.
Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các bạn tự học và ôn tập tốt môn học “Toán cao cấp cho các nhà kinh tế".
Lần đầu biên soạn, cuốn sách không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc và đồng nghiệp để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.