Toán Học Và Chất Lãng Mạn

Thể loại: Toán Học
Tác giả : N. I. Kovantsov
  • Lượt đọc : 254
  • Kích thước : 2.04 MB
  • Số trang : 140
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 199
  • Số lượt xem : 1.325
  • Đọc trên điện thoại :
Các bạn thân mến!
Mỗi chúng ta đều học toán từ thời còn thơ ấu. Có bạn học một cách tự giác say mê, có bạn học một cách hững hờ chiếu lệ. Thật ra, nếu các bạn không chỉ học toán trong trường phố thông, mà cả trong trường chuyên ngành toán lý, thì chắc chăn bạn học toán không phải vì bắt buộc, mà do một sự say mê nội tâm. Nhưng cả với các bạn chỉ học toán trong trường phố thông, cà với các bạn sau này còn tiếp tục học toán trong các trường chuyên ngành, có phải lúc nào các bạn cũng nhận thức được rõ ràng: cụ thể vì lẽ gì, toán học đã hấp dẫn bạn, hoặc ngược lại, vì lẽ gì, toán học làm bạn phải ngại ngần ?