Giáo trình giải tích 2

Tác giả : Nguyễn Đình Huy
  • Lượt đọc : 5
  • Kích thước : 313.68 MB
  • Số trang : 284
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 181
  • Số lượt xem : 2.357
  • Đọc trên điện thoại :
Giải tích hàm số nhiều biến số là một môn học quan trọng đối với sinh viên các ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Giáo trình này được biên soạn theo chương trình mới 140 tín chỉ đang được giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp HCM.
Để tạo điều kiện cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp HCM có khả năng định hướng và nắm bắt được trọng tâm bài giảng trên lớp, Bộ môn Toán ứng dụng đã cố gắng tập hợp biên soạn tập giáo trình này. Ngoài ra, để hiểu rõ hơn một số định lý, độc giả có thể tham khảo thêm trong các tài liệu tham khảo.
Giáo trình gồm 8 chương, trình bày các kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, phép tính đạo hàm và tích phân của hàm số nhiều biến số và lý thuyết chuỗi số, chuỗi lũy thừa. Ngoài ra, để giúp sinh viên có thể tự ôn tập và thực hành cơ bản phần mềm MatLab, trong giáo trình còn có mẫu những đề thi trắc nghiệm, tự luận và một số lệnh cơ bản của MatLab.