Giáo Trình Kế Toán Thuế Và Báo Cáo Thuế

Tác giả : Phan Đức Dũng
  • Lượt đọc : 10
  • Kích thước : 252.63 MB
  • Số trang : 898
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 165
  • Số lượt xem : 1.391
  • Đọc trên điện thoại :
Thuế là một công cụ quan trọng của Nhà nước, nó vừa đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, vừa là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Để sử dụng hiệu quả công cụ thuế, về cơ bản hệ thống chính sách thuế gồm có thuế gián thu và thuế trực thu. Thuế gián thu như thuế GTGT, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu... Thuế trực thu như thuế Thu nhập cá nhân, thuế Thu nhập doanh nghiệp... Theo thông lệ của các quốc gia, thuế trực thu sẽ chiếm tỷ trọng lớn, ngược lại, giảm dần thuế gián thu. Việt Nam đang bước dần vào quá trình hội nhập sâu, rộng với kinh tế quốc tế và tiến trình chuyển đổi dần cơ cấu tỷ trọng tăng dần của các sắc thuế trực thu đang là xu hướng tất yếu. Để có thể vận dụng Luật thuế và các văn bản về thuế vào quá trình xử lý nghiệp vụ của kế toán, điều này chỉ có thể thực hiện được khi độc giả hiểu rõ về các sắc thuế của Việt Nam, quy trình xử lý nghiệp vụ liên quan đến kế toán thuế trong điều kiện của nền kinh tế Việt Nam hội nhập, xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả đã mạnh dạn giới thiệu cuốn sách : "Giáo trình Kế toán thuế và báo cáo thuế" nhằm góp một chút rất khiêm tốn vào tủ sách học tập và tham khảo của độc giả. Qua đó, cuốn sách hy vọng đóng góp một phần nhỏ vào sự thành công của các doanh nghiệp trong điều kiện tiếp cận và xử lý các văn bản về thuế và vận dụng vào quá trình xử lý nghiệp vụ kế toán tại doanh nghiệp, tác giả cố gắng điều chỉnh một số nội dung cần thiết cho phù hợp với cấp độ nghiên cứu của độc giả, từ sinh viên đang theo học trên giảng đường Đại học hay là các nhân viên kế toán đang công tác tại các doanh nghiệp. Nội dung trình bày trong cuốn sách này được thực hiện trong 09 chương, mỗi chương được bố cục theo 4 nội dung chính :
- Mục tiêu học tập – nhằm giúp cho độc giả xác định được mục tiêu của từng chương, nghĩa là sau khi học xong chương nào thì độc giả sẽ nắm bắt được những nội dung cơ bản gì ?
- Nội dung chính của chương – Nội dung này sẽ được bố cục theo kết cấu của từng loại thuế nhằm giúp cho độc giả hiểu về thuế và xử lý kế toán thuế của một người thực hiện công việc kế toán.
- Nội dung tóm tắt chương và ví dụ trắc nghiệm ứng dụng
– Nội dung tóm tắt nhằm tổng kết lại những nội dung chủ yếu cần nhớ của từng chương và phần ví dụ ứng dụng nhằm giúp cho độc giả củng cố lại kiến thức mà mình đã tích lũy qua từng chương. Phần trắc nghiệm giúp cho độc giả kiểm tra lại kiến thức của mình sau từng chương, các câu hỏi trắc nghiệm đều có đáp án trả lời cho từng chương.
- Phần bài tập thực hành – Nhằm giúp cho độc giả thực hành kiến thức đã học qua các chương.
Mặc dầu có rất nhiều cố gắng, song cuốn sách khó có thể tránh khỏi những khiếm khuyết, thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong muốn tiếp nhận những ý kiến đóng góp chân tình của độc giả, của thầy cô và đồng nghiệp trong trường cũng như ngoài trường nhằm xây dựng cuốn sách ngày một tốt hơn.