Đầu Tư Tài Chính - Investments

Tác giả : Bodie
  • Lượt đọc : 84
  • Kích thước : 147.74 MB
  • Số trang : 1184
  • Đăng lúc : 7 tháng trước
  • Số lượt tải : 739
  • Số lượt xem : 3.465
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn Sách Đầu tư, Ấn bản Thứ mười, được xuất bản với dự định chủ yếu là một cuốn sách giáo khoa cho các khóa học về phân tích đầu tư. Nguyên tắc chủ đạo của chúng tôi là trình bày cuốn tài liệu này theo một khuôn khổ được tổ chức bởi một trọng tâm (a central core) các nguyên tắc cơ bản nhất quán. Chúng tôi cố gắng loại bỏ các chi tiết mang tính kỹ thuật và toán học không cần thiết, và tập trung vào việc cung cấp trực giác để có thể hướng dẫn sinh viên và những người làm công tác thực tế khi họ đối diện với những ý tưởng và thách thức mới trên con đường nghề nghiệp của mình.

Cuốn sách này sẽ giới thiệu cho bạn các vấn đề chính hiện đang là mối quan tâm của tất cả các nhà đầu tư. Nó có thể cung cấp cho bạn các kỹ năng để thực hiện một đánh giá tinh tường cho các vấn đề và các tranh luận quan trọng hiện hành được báo cáo bởi các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như các các tạp chí tài chính chuyên ngành. Dù bạn có ý định trở thành một chuyên gia đầu tư, hay chỉ đơn giản là một nhà đầu tư cá nhân tinh tường, bạn sẽ thấy các kỹ năng này là cần thiết, đặc biệt trong môi trường mà sự thay đổi xảy ra không ngừng ngày nay.

Mục tiêu chính của chúng tôi là trình bày các nội dung có giá trị thực tiễn, nhưng cả ba chúng tôi đều là các nhà nghiên cứu năng động trong lĩnh vực kinh tế tài chính và nhận thấy gần như tất cả các phần nội dung trong cuốn sách này đều có lợi ích lớn về mặt trí tuệ. Rất may, chúng tôi nghĩ rằng, trong lĩnh vực đầu tư, không có mâu thuẫn giữa việc theo đuổi sự thật và theo đuổi mục đích tiền bạc.

Ngược lại. Mô hình định giá tài sản vốn, mô hình định giá chênh lệch, giả thuyết thị trường hiệu quả, và các nền tảng khác của nghiên cứu tài chính hiện đại đang làm thỏa mãn về mặt trí tuệ của các đối tượng nghiên cứu khoa học cũng có tầm quan trọng về mặt thực tiễn cực kỳ to lớn đối với nhà đầu tư tinh tường.

Nhằm nỗ lực liên hệ lý thuyết với thực tiễn, chúng tôi cũng cố gắng để cách tiếp cận của mình nhất quán với cách tiếp cận của viện CFA. Ngoài việc khuyến khích các nghiên cứu trong tài chính, viện CFA điều hành một chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ cho các ứng viên muốn trở thành chuyên gia đầu tư (Chartered Financial Analyst – CFA).

Chương trình CFA thể hiện sự nhất trí của một hội đồng các học giả có uy tín và những người làm thực tế về những kiến thức trọng tâm mà một chuyên gia đầu tư cần phải có.

Nhiều đặc điểm của cuốn sách tài liệu này khiến nó nhất quán và liên quan chặt chẽ với chương trình CFA. Các câu hỏi của các kỳ thi CFA trước đây xuất hiện gần như cuối mỗi chương, và đối với các bạn sinh viên, những người sẽ tham dự kỳ thi này, những câu hỏi tương tự đó cùng với kỳ thi mà các câu hỏi đó được lấy ra được liệt kê cuối sách. Chương 3 bao gồm những đoạn trích ngắn từ Quy tắc đạo đức và Các tiêu chuẩn hành xử chuyên nghiệp (Code of Ethics and Standards of Professional Conduct) của viện CFA. Chương 28 thảo luận về các nhà đầu tư và quy trình đầu tư, trình bày khuôn khổ đầu tư của viện CFA để liên hệ một cách có hệ thống với mục tiêu và các ràng buộc của nhà đầu tư với chính sách đầu tư được thiết lập. Bài tập cuối chương cũng bao gồm các câu hỏi chuẩn bị cho kỳ thi CFA của Kaplan Schweser.