Giáo Trình Triết Học

Tác giả : Đoàn Quang Thọ
  • Lượt đọc : 8
  • Kích thước : 16.04 MB
  • Số trang : 560
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 110
  • Số lượt xem : 1.337
  • Đọc trên điện thoại :
Thực hiện Quyết định số 33/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 28-9-2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Triết học dùng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Lý luận chính trị xuất bản Giáo trình Triết học để phục vụ cho việc giảng dạy, học tập của học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành triết học.
Trong quá trình biên soạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được ý kiến góp ý của tập thể và cá nhân các nhà khoa học, đặc biệt là của TS. Nguyễn Viết Thông, GS, TS. Nguyễn Ngọc Long, GS, TS. Phạm Ngọc Quang, TS. Nguyễn Như Hải, TS. Nguyễn Tiến Hoàng, GS, TS. Trần Phúc Thăng, TS. Nguyễn Đình Tư, PGS, TS. Trần Văn Phòng. Tuy nhiên, do những hạn chế khách quan và chủ quan nên vẫn còn những nội dung cần tiếp tục bổ sung và sửa đổi, chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến góp ý để những lần xuất bản sau Giáo trình được hoàn chỉnh hơn.