Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học

Tác giả : Vũ Cao Đàm
  • Lượt đọc : 299
  • Kích thước : 3.59 MB
  • Số trang : 178
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 224
  • Số lượt xem : 2.037
  • Đọc trên điện thoại :
Trong lần xuất bản này, cơ cấu của cuốn sách có những điều chỉnh so với các lần xuất bản trước: cấu trúc logic của một công trình nghiên cứu khoa học được tách ra thành một chương riêng và được xem như cốt lõi của phương pháp luận; trình tự logic của nghiên cứu khoa học cũng được trình bày dựa trên nền cấu trúc logic của một công trình nghiên cứu khoa học; vấn đề khoa học được trình bày theo một mối liên hệ logic với ý tưởng khoa học, là tiền đề cho sự hình thành giả thuyết khoa học. Bên cạnh sự điều chỉnh những nội dung lý thuyết, lần xuất bản này cũng vẫn hết sức cố gắng trình bày những hướng dẫn cụ thể cho các bạn đồng nghiệp mới bước vào nghề nghiên cứu, đặc biệt lưu ý tới đối tượng là các bạn sinh viên và nghiên cứu sinh đang chuẩn bị luận văn.
Tác giả bày tỏ tình cảm biết ơn chân thành tới các thày cô giáo trong Bộ môn Khoa học luận thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, là những người đã đọc và góp ý kiến cho bản thảo của lần xuất bản này. Tác giả cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt tới PGS Tổ Đăng Hải, giám đốc Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật và nguyên giám đốc Nguyễn Mạnh Tuân đã dành nhiều nhiệt tâm cho việc biên tập và chuẩn bị cho lần tái bản này.
Mặc dầu đã có những chỗ sửa đổi và chỉnh lý, nhưng cuốn sách vẫn có thể phạm nhiều sai lỗi. Tác giả xin chân thành cảm ơn về mọi ý kiến đóng góp của các bạn đồng nghiệp.