An toàn sinh học

Tác giả : Nguyễn Văn Mùi
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 32.69 MB
  • Số trang : 363
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 81
  • Số lượt xem : 1.330
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách "An toàn sinh học" giới thiệu hai nội dung chính là an toàn sinh học phòng thí nghiệm và an toàn sinh học sinh vật chuyển gen.
Phần Một: An toàn sinh học phòng thí nghiệm, đề cập đến những hướng dẫn về an toàn sinh học, trang thiết bị phòng thí nghiệm, các kỹ thuật vi sinh vật học cần thiết, an toàn sinh học phòng thí nghiệm vi sinh y học, các tiêu chuẩn đánh giá an toàn sinh học động vật, an toàn về điện, an toàn cháy nổ và an toàn hoá chất ở phòng thí nghiệm, cách đào tạo, tổ chức và kiểm tra an toàn và an ninh sinh học phòng thí nghiệm.
Phần Hai: An toàn sinh học sinh vật chuyển gen, đề cập đến an toàn sinh học và môi trường, ADN tái tổ hợp và an toàn sinh học, sinh vật biến đổi di truyền và an toàn môi trường, công nghệ sinh học và an toàn thực phẩm chuyển gen.
Đối tượng phục vụ là các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các cán bộ giảng dạy các trường Đại học, Cao đẳng và các cán bộ nghiên cứu của các trung tâm và các Viện nghiên cứu có liên quan đến sinh học. Ngoài ra, cuốn sách cũng cung cấp một số kiến thức mà xã hội đang quan tâm là sinh vật chuyển gen và an toàn môi trường, thực phẩm chuyển gen và an toàn sức khoẻ của con người.