Bài tập hóa lượng tử cơ sở

Tác giả : Lâm Ngọc Thiềm
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 17.98 MB
  • Số trang : 111
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 67
  • Số lượt xem : 1.122
  • Đọc trên điện thoại :
Hoá học lượng tử là sự áp dụng cơ học lượng tử vào hoá học nhằm đi sâu vào bản chất nội tại của các quá trình hoá học một cách định lượng.
Ngày nay, hoá học lượng tử đã trở thành môn học bắt buộc cho sinh viên năm thứ 3, ngành Hoá của các trường đại học Tổng hợp trên thế giới.
Do tính trừu tượng và phức tạp của môn học nên việc giảng dạy lí thuyết phải gắn liền với việc giải các tập. Nói cách khác muốn nắm được cơ sở của hoá học lượng tử thì không thể không tinh thông cách giải các bài tập liên quan. Để giảm bớt phần nào khó khăn trong quá trình tiếp thu nội dung môn học chúng tôi tiến hành sưu tập, chọn lọc và phân loại thành cuốn Bài tập Hoá lượng tử cơ sở.
Các dạng bài tập trong các chương của cuốn sách là nội dung giảng dạy mà tác giả đã sử dụng nhiều năm cho sinh viên năm thứ 3 và cao học tại khoa Hoá Trường Đại học KHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đến nay sách bài tập về hoá học lượng tử bằng tiếng Việt hầu như chưa xuất hiện vì vì vậy cuốn sách của chúng tôi biên soạn lần đầu chắc chắn còn nhiều thiếu sót, rất mong các độc giả góp ý xây dựng để cuốn sách ngày càng tốt hơn.