Giáo Trình Quản Trị Dự Án Đầu Tư

Tác giả : Phạm Xuân Giang
  • Lượt đọc : 3
  • Kích thước : 42.48 MB
  • Số trang : 241
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 151
  • Số lượt xem : 1.339
  • Đọc trên điện thoại :
Thực hiện đầu tư bằng dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Tuy nhiên, đầu tư vào dự án nào để có hiệu quả cao nhất còn tùy thuộc vào chất lượng của công tác quản lý. Quản lý dự án được thực hiện bởi người quản lý dự án của tổ chức. Quản lý dự án không thể tiến hành tùy tiện, duy ý chí mà phải chuyên nghiệp và bài bản, phải xuất phát từ các căn cứ khoa học vững chắc.
Vì vậy, để phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và tham khảo của học sinh, sinh viên và những người làm công tác quản lý kinh tế trong lĩnh vực đầu tư và dự án đầu tư. Được sự đồng ý của Hội đồng Khoa học Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM và Khoa Quản trị Kinh doanh, chúng tôi biên soạn Giáo trình “QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ” với mục tiêu là trang bị cho người học những kiến thức căn bản trong việc lập dự án, lựa chọn dự án để đầu tư và đặc biệt là trang bị một số kỹ năng trong lĩnh vực quản trị dự án.
Giáo trình này được hoàn thành ngoài sự cố gắng của các tác giả, còn có sự giúp đỡ của tập thể giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh và các nhà khoa học trong cũng như ngoài Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM. Chúng tôi xin ghi nhận sự giúp đỡ quý báu đó, đồng thời chân thành cám ơn các tác giả của những tài liệu mà chúng tôi đã tham khảo trong quá trình biên soạn giáo trình.
Kết cấu của cuốn Giáo trình “QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ gồm sáu chương:
Chương 1. Đối tượng nghiên cứu của môn học và một số khái niệm căn bản
Chương 2. Thiết lập dự án đầu tư
Chương 3. Lựa chọn dự án đầu tư
Chương 4. Quản trị thời gian thực hiện dự án
Chương 5. Quản trị chi phí thực hiện dự án
Chương 6. Quản trị việc bố trí và điều hòa nguồn lực thực hiện dự án.