Tầm soát cổ phiếu

Tác giả : Truong Money
  • Lượt đọc : 40
  • Kích thước : 83.82 MB
  • Số trang : 599
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 1.155
  • Số lượt xem : 4.393
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC
LỜI TỰA
PHẦN 1: Tôi đã đầu tư như thế nào trong hơn 20 năm qua
PHẦN 2: Bức tranh TTCK Việt Nam giai đoạn 2000-2021
PHẦN 3: Tư duy hệ sinh thái làm giàu trên TTCK Việt Nam
PHẦN 4: 15 quy tắc vàng trong đầu tư cổ phiếu
PHÂN 5: "Find the loss, cut the loss"
PHẦN 6: Quản trị tài chính cá nhân
PHẤN 7: Đầu tư cổ phiếu dài hạn
PHẦN 8: Đấu tư thông qua quỹ đầu tư cổ phiếu
PHẦN 9: CC phiếu rẻ hay cổ phiếu giả cao?
PHẦN 10: Kỹ thuật giao dịch cổ phiếu
PHẦN 11: Tư duy dòng tiến trên thị trường cổ phiếu
PHẦN 12: Kỹ năng sử dụng margin
PHẤN 13: Quy giá cổ phiếu tương lai về hiện tại
PHẦN 14: Tầm soát ngành nội địa
PHÂN 15: Tầm soát cổ phiếu và thực hành
PHẦN 16: Nhận biết con sóng thần trên TTCK
PHẦN 17: Một số phong cách đầu tư cổ phiếu trên TTCK
PHẦN 18: Tại sao phải nghiên cứu mẫu hình cổ phiếu tăng giá thành công trên TTCK Việt Nam
PHÂN 19: Tầm soát nhà đầu tư lớn, tổ chức, nhóm cổ đông
PHẦN 20: Một số biểu đồ siêu cổ phiếu
PHẦN 21: Một số thực hành về siêu cổ phiếu
PHẦN 22: Cổ phiếu phẩm chất kém
PHẦN 23: Tại sao phải nghiên cứu mẫu hình siêu cổ phiếu chuyển động ngành
PHẦN 24: Cổ phiếu chuyển động ngành
PHẦN 25: Thực hành cổ phiếu chuyển động ngành – ngân hàng TMCP Á Châu
PHẦN 26: Ứng dụng phân tích kỹ thuật vào kỹ năng trading sau tầm soát
PHẦN 27: Một số ví dụ về phân tích khối lượng và giá của cổ phiếu “ma”