Biên tập giúp bố

Một nhà văn trẻ hậm hực kể với bạn:
- Hôm qua, thằng cu nhà mình lẫm chẫm đi vào bếp đốt mất năm chục trang bản thảo cuốn tiểu thuyết mình đang viết.
- Chẳng lẽ nó đã biết đọc rồi ư? - Anh bạn ngạc nhiên hỏi.

Bình luận