Giáo trình nguyên lý hệ điều hành - Hồ Đắc Phương

Tác giả : Hồ Đắc Phương
  • Lượt đọc : 344
  • Kích thước : 8.49 MB
  • Số trang : 273
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 174
  • Số lượt xem : 1.712
  • Đọc trên điện thoại :
Con người sử dụng máy tính thông qua phần mềm. Phần mềm được phân loại theo mục đích sử dụng: Phần mềm ứng dụng giải quyết vấn đề cụ thể (MS Word, MS Excel). Phần mềm hệ thống thực thi những nhiệm vụ liên quan tới quá trình thực thi các chương trình ứng dụng. Bên cạnh đó, phần mềm hệ thống cung cấp những chức năng mà phần cứng không thể cung cấp, giúp lập trình viên phát triển ứng dụng.... HĐH là phần mềm hệ thống quan trọng nhất.
Mục tiêu quan trọng của HĐH là cho phép nhiều phần mềm ứng dụng cùng nhau sử dụng phần cứng máy tính một cách có trật tự. Chia sẻ làm tăng hiệu suất sử dụng hệ thống, vì các chương trình khác nhau đồng thời sử dụng những bộ phận phần cứng khác nhau. Do đó, giảm thời gian cần thiết để thực hiện một nhóm chương trình. Để chia sẻ an toàn và có hiệu quả, HĐH phải nằm sát phần cứng. Phần mềm hệ thống và tất cả các phần mềm ứng dụng gián tiếp sử dụng phần cứng thông qua HĐH.