Thuyết Lượng tử về nguyên tử và phân tử - Tập 2

Tác giả : Nguyễn Đình Huề
  • Lượt đọc : 171
  • Kích thước : 2.18 MB
  • Số trang : 167
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 97
  • Số lượt xem : 762
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Thuyết Lượng tử về nguyên tử và phân tử - Tập 2 trên điện thoại
Quyển sách này là "Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử dùng trong Hoá học, do đó cũng có thể gọi là “Hoá học lượng tử". Sách viết cho những sinh viên mới bắt đầu đi vào môn này. Đương nhiên, sách chú trọng đặc biệt đến những vấn đề có liên quan mật thiết với Hoá học. Sách được biên soạn trên cơ sở cải tiến, bổ sung và chỉnh lí những bài giảng mà các tác giả đã thực hiện trong nhiều năm tại Khoa Hoá Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Một số phương pháp lí thuyết nhóm đã được đưa vào bên cạnh những phương pháp cơ học lượng tử.

Đặc điểm của sách là giảm nhẹ phần chứng minh, chỉ chứng minh khi thật cần thiết, do đó nhiều công thức và định lí chỉ được nêu ra (không chứng minh) để dùng ngay hoặc để biết. Tất nhiên phải bảo đảm tính hệ thống, tính lôgic khoa học. Mặt khác sách quan tâm phân tích ý nghĩa vật lí của vấn đề.