Tạp chí Toán Học và Tuổi trẻ số 485 tháng 11 năm 2017

Thể loại: Toán Học
  • Lượt đọc : 462
  • Kích thước : 9.17 MB
  • Số trang : 52
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 64
  • Số lượt xem : 1.151
  • Đọc trên điện thoại :
số 485 phát hành tháng 11 năm 2017.
Một tạp chí toán học nổi tiếng của tiếng của Việt Nam, đã trải qua biết bao nhiêu thế hệ học sinh chuyên toán đã đọc qua tạp chí này rồi.

Thuộc bộ sách